NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 1A:

3 PHÒNG NGỦ, 4 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH : 221,68M2

Nhà phố thương mại loại 1A
Vị trí Nhà phố thương mại 1A
Phối cảnh Nhà phố thương mại 1A

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 1B:

3 PHÒNG NGỦ, 4 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH : 234,39M2

Nhà phố thương mại loại 1B
Vị trí Nhà phố thương mại 1B
Phối cảnh Nhà phố thương mại 1B

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 2A:

3 PHÒNG NGỦ, 4 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH : 189,84M2

Nhà phố thương mại loại 2A
Vị trí Nhà phố thương mại 2A
Phối cảnh Nhà phố thương mại 2A

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 2B:

3 PHÒNG NGỦ, 4 PHÒNG VỆ SINH | TOTAL TỔNG DIỆN TÍCH : 188,2M2

Shophouse 2B
Shophouse 2B Unit Plan
Shophouse 2B Perspective View

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 3A:

3 PHÒNG NGỦ, 4 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH : 170,58M2

Nhà phố thương mại loại 3A
Vị trí Nhà phố thương mại 3A
Phối cảnh Nhà phố thương mại 3A

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 3B:

3 PHÒNG NGỦ, 4 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH : 178,64M2

Nhà phố thương mại loại 3B
Vị trí Nhà phố thương mại 3B
Phối cảnh Nhà phố thương mại 3B

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ 4A:

2 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH: 76M2

Nhà phố liền kế loại 4A
Vị trí Nhà phố liền kế 4A
Phối cảnh Nhà phố liền kế 4A

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ 4B:

3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG VỆ SINH | TỔNG DIỆN TÍCH: 114M2

真夏の夜の淫夢 4boys

Nhà phố liền kế loại 4B
Vị trí Nhà phố liền kế 4B
Phối cảnh Nhà phố liền kế 4B