Tiến độ thanh toán

 1. Thời gian hiệu lực

Chính sách này được áp dụng kể từ ngày …/…/2017.

 2. Đối tượng áp dụng

Chính sách bán hàng sẽ được áp dụng cho các khách hàng mua các sản phẩm của khu Ruby Town 1 và Pearl Town 1, 2 thuộc giai đoạn 1 của dự án Diamond City.

 3. Các căn hộ áp dụng 

Chính sách này được áp dụng cho các sản phẩm của khu Ruby Town 1 và Pearl Town 1, 2 thuộc giai đoạn 1 của dự án Diamond City.

Tổng số căn hộ: 110 căn hộ

 4. Tiến độ thanh toán

Trường hợp 1:

chinh-sach-ban-hang-diamond-city-case-01

Trường hợp 2:

chinh-sach-ban-hang-diamond-city-case-02

Trường hợp 3:

chinh-sach-ban-hang-diamond-city-case-03

 5. Chính sách khuyến mãi:

chinh-sach-ban-hang-diamond-city-case-04

Ghi chú:

– Chính sách giảm giá này chỉ được áp dụng cho khách hàng mua các sản phẩm thuộc khu Ruby Town 1 & Pearl Town 1, 2 thuộc giai đoạn 1 của dự án Diamond City.

– Chính sách giảm giá này chỉ có hiệu lực đến khi chính sách mới được ban hành từ chủ đầu tư.

– Chính sách này không được áp dụng với các chính sách khuyến mãi khác của dự án Diamond City.