NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 1A: 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinhTổng diện tích : 221,68m2

Nhà phố thương mại loại 1A
Vị trí Nhà phố thương mại 1A
Phối cảnh Nhà phố thương mại 1A

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 1B: 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinhtổng diện tích : 234,39m2

Nhà phố thương mại loại 1B
Vị trí Nhà phố thương mại 1B
Phối cảnh Nhà phố thương mại 1B

Nhà phố thương mại 2A: 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinhtổng Diện tích : 189,84m2

Nhà phố thương mại loại 2A
Vị trí Nhà phố thương mại 2A
Phối cảnh Nhà phố thương mại 2A

Nhà phố thương mại 2B: 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinhTổng Diện tích : 188,2m2

Nhà phố thương mại loại 2B
Vị trí Nhà phố thương mại 2B
Phối cảnh Nhà phố thương mại 2B

Nhà phố thương mại 3A: 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinhTổng Diện tích : 170,58m2

Nhà phố thương mại loại 3A
Vị trí Nhà phố thương mại 3A
Phối cảnh Nhà phố thương mại 3A

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 3B: 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinhTổng Diện tích : 178,64m2

Nhà phố thương mại loại 3B
Vị trí Nhà phố thương mại 3B
Phối cảnh Nhà phố thương mại 3B

NHÀ PHỐ LIỀN KẾ 4A: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhTổng Diện tích: 76M2

Nhà phố liền kế loại 4A
Vị trí Nhà phố liền kế 4A
Phối cảnh Nhà phố liền kế 4A

NHÀ PHỐ LIỀN KẾ 4B: 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinhTổng Diện tích: 114M2

Nhà phố liền kế loại 4B
Vị trí Nhà phố liền kế 4B
Phối cảnh Nhà phố liền kế 4B